Tin tức
Liên hệ
Liên hệ

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải

Trụ sở: 781, đường Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại, Fax: 031.3835795 (Phòng Tổ chức Hành chính)

Email: Ctthuyloianhai@gmail.com


Mực nước tại cống Cái Tắt: 1.4m
Lượng mưa năm 2014: 124mm
UBND Thành phố Hải Phòng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
UBND H. An Dương
Công ty TL Đa Độ
Công ty TL Tiên Lãng
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Thủy Nguyên
Chi cục Thủy lợi
Sở Tài Chính

© 2015 - CÔNG TY THHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI
Trụ sở: Số 781, đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại/Fax: 031.383579, Email: Ctthuyloianhai@gmail.com