Tin tức
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi An Hải tiền thân là Trạm thuỷ nông An Hải được thành lập năm 1970. Trực thuộc Công ty quản lý thuỷ nông Hải Phòng.

- Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TCCQ ngày 01 tháng 3 năm 1982 của UBND thành phố Hải Phòng, Xí nghiệp Quản lý thuỷ nông An Hải thành lập trên cơ sở bộ máy tổ chức của Trạm thuỷ nông An Hải, Xí nghiệp trực thuộc UBND Huyện An Hải.

- Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 1986 của UBND thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Công ty thuỷ lợi An Hải trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp Quản lý thuỷ nông An Hải, Xí nghiệp xây dựng thuỷ lợi An Hải và Phòng Thuỷ lợi An Hải.

- Ngày 02 tháng 7 năm 1991, Uỷ ban nhân dân thành phố có quyết định số: 164/QĐ-UB tách Công ty thuỷ lợi An Hải thành Xí nghiệp thuỷ nông An Hải và Xí nghiệp Xây dựng thuỷ lợi An Hải.

- Ngày 22 tháng 11 năm 1995 Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 1926/QĐ – TCCQ thành lập Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi An Hải.

- Ngày 06 tháng 5 năm 1998, UBND thành phố có Quyết định số 688/QĐ-UB xếp hạng II cho doanh nghiệp Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi An Hải.

Thực hiện Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi An Hải thành Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi An Hải.

Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi An Hải đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 22/6/2009;


Mực nước tại cống Cái Tắt: 1.4m
Lượng mưa năm 2014: 124mm
UBND Thành phố Hải Phòng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
UBND H. An Dương
Công ty TL Đa Độ
Công ty TL Tiên Lãng
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Thủy Nguyên
Chi cục Thủy lợi
Sở Tài Chính

© 2015 - CÔNG TY THHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI
Trụ sở: Số 781, đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại/Fax: 031.383579, Email: Ctthuyloianhai@gmail.com