Tin tức
Tổ chức Đảng, đoàn thể
Tổ chức Đảng, đoàn thể

Đảng bộ Công ty: Là Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ An Dương. Tổng số Đảng viên: 63 đồng chí. Đang sinh hoạt ở 8 Chi  bộ trực thuộc Đảng ủy. Các Chi bộ được bố trí sinh hoạt theo đơn vị sản xuất và công tác. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty gồm 07 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và 5 Uỷ viên chấp hành. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 03 đồng chí. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra là Đảng uỷ viên, 1 Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra là Đảng viên ở cơ sở.

Công đoàn Công ty: Là tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hải Phòng có: 189 đoàn viên sinh hoạt tại 01 Công đoàn bộ phận và 3 tổ công đoàn được bố trí sinh hoạt gắn với các phòng, ban, Xí nghiệp và trạm thuỷ nông. Ban Chấp hành công đoàn gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí là Đảng uỷ viên.

Đoàn thanh niên Công ty: là Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở trực thuộc Huyện đoàn An Dương có 48 đoàn viên.

Hội cựu chiến binh: Là cơ sở Hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh huyện An Dương có 28 hội viên. 


Mực nước tại cống Cái Tắt: 1.4m
Lượng mưa năm 2014: 124mm
UBND Thành phố Hải Phòng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
UBND H. An Dương
Công ty TL Đa Độ
Công ty TL Tiên Lãng
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Thủy Nguyên
Chi cục Thủy lợi
Sở Tài Chính

© 2015 - CÔNG TY THHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI
Trụ sở: Số 781, đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại/Fax: 031.383579, Email: Ctthuyloianhai@gmail.com