Tin tức
Chính quyền
Chính quyền

1.2.1. Lãnh đạo Công ty

Chủ tịch kiêm Giám đốc          : 01 người.

Phó Giám đốc                : 03 người.

Kế toán trưởng               : 01 người.

1.2.2. Các Phòng, ban chuyên môn

Phòng Tổ chức Hành chính              

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật                

Phòng Tài chính  Kế toán                                    

Phòng Quản lý nước và Công trình  

Ban Quản lý dự án                             

1.2.3. Các đơn vị sản xuất

Trạm thủy nông Đường 5         

Trạm thủy nông Đường 203   

Trạm thủy nông Hải An         

Xí nghiệp Xây lắp


Mực nước tại cống Cái Tắt: 1.4m
Lượng mưa năm 2014: 124mm
UBND Thành phố Hải Phòng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
UBND H. An Dương
Công ty TL Đa Độ
Công ty TL Tiên Lãng
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Thủy Nguyên
Chi cục Thủy lợi
Sở Tài Chính

© 2015 - CÔNG TY THHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI
Trụ sở: Số 781, đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại/Fax: 031.383579, Email: Ctthuyloianhai@gmail.com