Thủy lợi An Hải > Thông tin ngoài trang chủ

0302-2015 Liên hệ  (03/02/2015)
Liên hệ
0302-2015 Lịch sử hình thành  (03/02/2015)
Lịch sử hình thành
0202-2015 Giới thiệu  (02/02/2015)
Giới thiệu
Số bài trong trang
Mực nước tại cống Cái Tắt: 1.4m
Lượng mưa năm 2014: 124mm
UBND Thành phố Hải Phòng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng
UBND H. An Dương
Công ty TL Đa Độ
Công ty TL Tiên Lãng
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Vĩnh Bảo
Công ty TL Thủy Nguyên
Chi cục Thủy lợi
Sở Tài Chính

© 2015 - CÔNG TY THHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI
Trụ sở: Số 781, đường Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại/Fax: 031.383579, Email: Ctthuyloianhai@gmail.com